1.
Karlsson M. ”Ser ni att det är någon som är ledsen här nu?”: Barn och vuxna hanterar moraliska problem i förskolans verksamhet. educare [Internet]. 2017 Jan. 1 [cited 2024 Jun. 22];(2):7-30. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/349