1.
Rendahl J, Risenfors S, Korp P, Pipping Ekström M, Berg C. Forskarinitierat rollspel med efterföljande fokusgruppintervju: en metod för att främja delaktighet och reflektion. educare [Internet]. 2017 Jan. 1 [cited 2024 Jun. 22];(2):31-55. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/350