1.
Palla L, Vallberg-Roth A-C. Didaktiska stämmor om undervisande förskollärare: Chefers och förskollärares språkliga modelleringar om förhållningssätt, kunskaper och utövning i förskola. educare [Internet]. 2020 Jan. 8 [cited 2023 Jun. 9];(2):1-26. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/391