1.
Eriksson A, Svensson A-K, Beach D. Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy. educare [Internet]. 16Aug.2019 [cited 27Jan.2022];(3):87 -112. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/457