1.
Thuresson H, Quennerstedt A. Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt. educare [Internet]. 2020 Sep. 1 [cited 2024 Jul. 20];(2):92-116. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/473