1.
Hellberg L, Thulin S, Redfors A. Förskollärares tal om fysik i förskolan: Från avgränsad aktivitet till vardagen som utgångspunkt. educare [Internet]. 2022 May 23 [cited 2023 Sep. 30];(4):1-26. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/516