1.
Williams P, Sheridan S, Mellgren E. Likvärdighet och kvalitet: En studie om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. educare [Internet]. 2021 Mar. 2 [cited 2024 May 22];(2):113-45. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/526