1.
Berg B. Undervisningsbegreppets innebörd i förskolan utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. educare [Internet]. 2022 Jan. 13 [cited 2024 Jun. 22];(3):75-97. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/651