1.
Karlsudd PI, Dahl M. Att avlasta eller avlastas? Lärare i fritidshems uppfattningar om sin arbetssituation och behovet av lärarassistenter. educare [Internet]. 2021 Dec. 6 [cited 2023 Sep. 27];(3):1-29. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/691