1.
Malmbjer AK, Olsson Jers C, Wärnsby A. Vikten av ett nationellt professionsspråk för teori- och praktikutveckling i svensk högre utbildning: Exemplet forskning om respons på studenters skriftliga och muntliga framställning. educare [Internet]. 2022 Jan. 13 [cited 2024 Jun. 22];(3):62-74. Available from: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/712