EDUCARE är en sakkunniggranskad tidskrift som finns vid fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola. Dess ambition är att publicera artiklar från det breda fält som utgör det som benämns som utbildningsvetenskap. EDUCARE publicerar även specialnummer kring aktuella teman inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Detta nummer (EDUCARE 2017:1) består av sex artiklar som handlar om flerspråkighet i svenskämnet. Gästredaktör för detta nummer är Anna Lyngfelt, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Trevlig läsning

Jonas Qvarsebo

Published: 2017-03-01