Förord
Jonas Qvarsebo 5

Kritiska perspektiv på svensk utbildningsvetenskap
Susanne Dodillet & Sverker Lundin 7

Sociologiska kritikbegrepp för utbildningsvetenskapen
Leo Berglund 14

Verklighetsoptimering och verklighetsprövning – om varför goda intentioner ibland får motsatt verkan inom utbildningsområdet
Sverker Lundin 38

Om bildandet av ”pedagogiskt entreprenörskap” – ett prekärt projekt?
Ditte Storck Christensen 63

Kunskapssamhällets excellenssatsningar – Försök och tystnader i tysk och svensk utbildningsvetenskap
Susanne Dodillet 87

Published: 2016-09-01