Gästredaktörerna har ordet!
Barndom, ungdom, kultur och lärande
Nils Hammarén & Anette Hellman                                                              7

Bandformering och genus på 2010-talet: Förändrade villkor för att spela i band?
Cecilia Wallerstedt, Cecilia Björck & Annika Bergviken Rensfeldt         19

Man vill skrika ut det över världen, jag kan lika gärna skriva det på Facebook. Ungdomar och vänskap on-line
Jennie Sivenbring                                                                                       42

Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap
Björn Haglund                                                                                             64

”Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation”. Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem
Helena Ackesjö, Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist                    86

Skolan och den territoriella stigmatiseringen – Om två skolor i den urbana periferin
Jonas Lindbäck, Johannes Lunneblad & Ove Sernhede                 110

Från mobboffer till brottsoffer. Diskurser kring kränkande behandling i den svenska skolan
Johannes Lunneblad, Nils Hammarén, Thomas Johansson & Ylva Odenbring 131

Barnbruden ”Thea” – om barnbloggen som utställning och samtidsarena för konstruktioner av barndom
Natalie Davet                                                                                 155

Japansk populärkultur bland unga i svensk kontext: Lolitastilen som förhandling om ålder och genus
Cecilia Björck & Anette Hellman                                                   180

Medverkande författare                                                          201

 

Published: 2016-03-01