Gästredaktören har ordet!
Kritiska perspektiv på bedömning och dokumentation
Lisa Asp-Onsjö 7

Challenges of Assessment in Ethics – Teachers’ reflections when assessing National Tests
Christina Osbeck, Olof Franck, Annika Lilja and Annika Lindskog 19

De nationella proven i NO åk 6. Skillnader i resultat mellan olika grupper
Frank Bach, Birgitta Frändberg, Mats Hagman, Eva West och Ann Zetterqvist 48

Professionalism in action – Music teachers on an assessment journey
Johan Nyberg 71

Kan du tage pigen op af kufferten? En analyse af sproglig evaluering i daginstitutioner
Lars Holm 103

Bedömning på systemnivå - En komparativ studie av stegsystemet i språk i den svenska skolan och språknivåer i Europarådets Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
Mats Oscarson 128

Elevbedömning, motivation och uppförande. En studie av skolvisa skillnader i bedömning och diskrepans mellan vitsord och testresultat i årskurs 9 i finlandssvenska skolor

Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen och Karin Linnanmäki 154

Sambedömning för ökad likvärdighet?
Pia Thornberg & Anders Jönsson 179

Bedömnings-, dokumentationspraktiker och pedagogiska identiteter
Ingela Andreasson, Maj Asplund Carlsson, Marianne Dovemark 206

IUP i Praktiken: En skolreforms formande i skärningspunkten mellan yttre styrning och professionell autonomi
Åsa Hirsh 234

Medverkande författare 260

Published: 2015-06-01