The construction of mathematical knowledge and learning in and through individual education plans
Lena Sjöberg 7

Folkbildningen och det sociala kapitalet
Peter Håkansson 31

Engelska på fritiden och engelska i skolan – en omöjlig ekvation?
Pia Sundqvist & Christina Olin-Scheller 53

Vocabulary in textbooks for young learners
Marie Nordlund 73

Gåturer som forskningsmetod med barn
Eva Änggård 93

“New technologies” and “old values”: The function of various text and media forms in literary studies
Anette Svensson 117

Lärarutbildningen och miljonprogrammets skola
Niclas Månsson & Ali Osman 139

Medverkande författare 159

Published: 2015-03-01