EDUCARE är en sakkunniggranskad tidskrift som finns vid fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola. Dess ambition är att publicera artiklar från det breda fält som utgör det som benämns som utbildningsvetenskap. EDUCARE publicerar även specialnummer kring aktuella teman inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Detta nummer, EDUCARE 2018:1, består av åtta artiklar med stor spännvidd inom det utbildningsvetenskapliga området.

Published: 2018-04-06