EDUCARES ambition är att publicera artiklar från det breda fält som utgör det som benämns som utbildningsvetenskap. Detta nummer (Educare 2017:2) består av sju artiklar som samtliga lever upp till denna målsättning och som tillsammans ger indikationer om av vad utbildningsvetenskap kan handla om.

Published: 2017-06-01