Elevers berättelser om sina upplevelser av högstadiet
Helena Andersson 7
Blåst? Från kulturindustriell manipulation till entreprenöriellt lärande
Magnus Persson 32
Programarbetslag som stöd för nyutexaminerade kärnämneslärares etablering som gymnasielärare?
Per-Åke Rosvall 56
Konstruktion och bedömning av förmågan att läsa (och förstå) skönlitterär text. Två nedslag i det nationella provets läsförståelsedel, åk 9
Michael Tengberg 77

Published: 2019-07-31