Verksamhetsberättelse 2021

  • Sara Kjellberg

Abstract

För oss på Malmö universitetsbibliotek står våra användare i fokus för allt vi gör. Studentema ska kunna genomföra sina studier i välfungerande lärandemiljöer med tillgång till litteraturen. Lärare och forskare ska kunna utbilda och forska och få rätt och lätt tillgång till andras forskning och dela sin egen. Alla andra som finns i Malmö eller runtomkring oss i samhället ska ha öppen tillgång till såväl biblioteksrummet som informationsresursema för en demokratisk och lika tillgång till kunskap. För att kunna erbjuda det bästa möjliga till alla som använder biblioteket har vi deras perspektiv i allt vi gör.

Under pandemin har vi blivit utmanade. Alla har inte haft tillgång till våra hus och det har gjort det svårare att erbjuda den sortens bibliotek som vi vill vara - ett bibliotek som medger ett öppet lättillgängligt möte med kunskap. Vi har dock gjort vårt bästa och när jag tittar tillbaka på året som gått är det svårt att inte bli imponerad av allt som genomförts med användarens bästa for ögonen.

Vi har under året dessutom satt upp fem nya verksamhetsmål för den kommande treårsperioden som ska guida oss i förbättringar och utveckling. Första förflyttningarna går att se genom 2021 års verksamhetsberättelse och är helt klart präglade av digitaliseringen och de kliv som kunnat ske med hjälp av den.

Publicerad
2022-05-05
Sektion
Verksamhetsberättelser