Imperieopløsning i frøperspektiv

  • Ib Faurby

Author Biography

Ib Faurby

Ib Faurby är cand.scient. pol och har varit lektor på Institut for Statskundskab, Århus Universitet, sekretariatschef på Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, chef för Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie och ledare av Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus. 1982-97 var han ledarskribent vid dagbladet Politiken. I perioden 1999-2003 var han ordförande för Dansk Selskab for Kaukasusforskning. Ib Faurby har skrivit ett stort antal tidskriftsartiklar, bokkapitel och en bok om konflikterna i Kaukasus, om säkerhetspolitiska ämnen samt om dansk och rysk utrikespolitik. 

Published
2021-11-26