Hur jag intog det nordkaukasiska fästet Majkop

  • Karina Vamling Malmö universitet

Author Biography

Karina Vamling, Malmö universitet

Karina Vamling är professor i kaukasus-studier vid Malmö universitet. Hon disputerade i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet med doktorsavhandlingen Complementation in Georgian (1989) och blev docent vid samma universitet 1998. Sedan 2002 är hon verksam vid Malmö universitet, där hon bl.a. byggt upp ämnet kaukasusstudier (gemensamt med Märta Lisa Magnusson) samt undervisning i georgiska. Hon är en av initiativtagarna till och verksamhetsledsledare för forskningsplattformen Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) vid Fakulteten för Kultur och samhälle, Malmö universitet. Karina Vamling har varit konsult i ryska på Nationalencyklopedin i många år och även skrivit samtliga artiklar om kaukasiska språk i NE. Hon arbetade i tre års tid i Sovjetunionen och genomförde därefter flera längre forskningsvistelser i Georgien i slutet av 1980-talet. Hon har skrivit fyra monografier och ett stort antal arbeten med särskilt fokus på kaukasiska språk och språkförhållanden. 

Published
2021-11-26