Gå tillbaka till artikeldetaljer En komparativ studie av traditionell salstentamen och online-tentamen med fokus på medium och innehåll Ladda ner Ladda ned PDF