Current Issue

No 10 (2019): Slutrapport från projektet Tillgängliggörande av forskningsdata - Lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst

Projektet har haft två huvudfokus utifrån projektdirektivet. Att utveckla arbetet mot forskningsdatainfrastrukturen SND (Leverans 1) och att ta fram förslag på hur forskarinflytande och forskningsförankring kan ske efter projektslut.

Published: 2019-10-28
View All Issues