About the Journal

Allt som publiceras i Skriftserie från Malmö universitetsbibliotek är fritt tillgängligt (oa) i enlighet med universitetets open access-policy.

I skriftserien publiceras rapporter från projekt och utredningar genomförda vid, av eller i samarbete med Malmö universitetsbibliotek.