Current Issue

No 12 (2021): PM Öppen vetenskap
PM om öppen vetenskap som koncept. Ingen fördjupning i aspekterna som faller under öppen vetenskap som paraplybegrepp, som till exempel öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, öppna forskningsdata eller medborgarforskning.  
Published: 2021-07-01
View All Issues