Projektet har haft två huvudfokus utifrån projektdirektivet. Att utveckla arbetet mot forskningsdatainfrastrukturen SND (Leverans 1) och att ta fram förslag på hur forskarinflytande och forskningsförankring kan ske efter projektslut.

Published: 2019-10-28