Redaktion

Redaktion

Huvudredaktör
Petri Gudmundsson, Insitutionen för Biomedicinsk vetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle

Redaktion
Patricia Staaf, Centrum för akademiskt lärarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle
Niclas Andersson, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, Fakulteten för teknik och samhälle
Lisa Bjernhager, Centrum för akademiskt lärarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle