Redaktion

Huvudredaktör
Petri Gudmundsson, Insitutionen för Biomedicinsk vetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle

Redaktion
Patricia Staaf, Centrum för akademiskt lärarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle
Marie Leijon, Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle
Ann-Charlotte Ek, Centrum för akademiskt lärarskap (AKL), Fakulteten för Lärande och samhälle
Eva Davidsson, Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, Fakulteten för Lärande och samhälle
Martin Stigmar, Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle
Niclas Andersson, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, Fakulteten för teknik och samhälle