JoTL - Journal of Teaching and Learning in Higher Education - har som syfte att sprida och stödja framväxt och utveckling av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning vid Malmö universitet. Tidskriften är en e-tidskrift som granskas redaktionellt och är tillgänglig enligt open access-principen.