Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University är en e-tidskrift tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens syfte är att dokumentera, sprida och stödja framväxt och utveckling av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning vid Malmö universitet, samt inspirera och uppmuntra till nätverkande och kollegiala sammanhang, såväl inom som utanför det egna universitetet. Tidskriften är tänkt att vara ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte samt debatt för i första hand anställda och studenter vid universitetet, men hoppas även kunna vara en resurs för engagerade i högre utbildning i andra delar av världen. 

Målgruppen är alla som är engagerade i högre utbildning vid Malmö universitet, men även andra i Sverige och världen är välkomna att ta del av innehållet och uppmuntras att ta kontakt med författare till bidrag för vidare diskussioner och samarbeten.   

Redaktionen välkomnar bidrag från anställda och studenter vid Malmö universitet, där bidragen kan ge fördjupad eller breddad kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning samt bidra till dess utveckling.
Bidrag kan skrivas på svenska, engelska, danska eller norska (bokmål), men ska alltid ha ett abstract på engelska.

Bidragen kommer att granskas och bedömas av redaktionen och dess resurspersoner, vilket innebär att bidragen inte följer alla steg i reviewer-processen. 

Bidrag som publiceras i Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University lyder under Creative Commons licens BY-NC 4.0, dvs de är fritt tillgängliga utan kostnad för läsaren och får användas och spridas icke-kommersiellt under villkor att korrekt källhänvisning görs.