• Tema Lärarlärdom 2020
  Vol 1 Nr 2 (2020)

  Välkommen till denna specialutgåva av JoTL, Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift: Journal of Teaching and Learning . Det är med stor glädje vi presenterar åtta bidrag från konferensen Lärarlärdom som genomfördes 19 augusti i år. Konferensen är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad och Malmö universitet, som i år stod värd för första gången. Nytt för i år var också att konferensen, som en konsekvens av den pågående pandemin,  genomfördes digitalt. Därmed kunde den också öppnas upp för deltagande från alla lärosäten inom Lärosäte Syd, en nyordning som vi hoppas ska bli permanent.

  Frågor om högskolepedagogik och pedagogiskt utvecklingsarbete har sällan varit så aktuella som i år. I mars  presenterade UKÄ  sina rekommendationer efter den genomförda granskningen av lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling och strax därefter tvingade Covid-19 oss alla att ställa om till digital undervisning. Behovet av att utbyta erfarenheter och kritiskt granska den högskolepedagogiska praktiken är med andra ord större än någonsin.

  Bredden och engagemanget i deltagandet  i konferensen Lärarlärdom illustrerar värdet av pedagogiska och didaktiska diskussioner över ämnes- och lärosätesgränser. Detta gjorde att  konferensen huvudsyfte, att vara en mötesplats för diskussion och kunskapsbildning om lärande i högre utbildning,  uppfylldes med råge. 17 bidrag på det övergripande temat Digitalisering och breddat deltagande presenterades och diskuterades under dagen.  Åtta av dessa har vi glädjen att få dela i detta format. Texterna speglar pågående pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete vid universitet och högskolor.

  Vill du ta del av ytterligare innehåll från Lärarlärdom 2020 finns konferensens Keynote  och andra presentationer tillgängliga här.

  Vi hoppas läsningen inspirerar till deltagande i nästa års konferens. Högskolan i Kristianstad har tagit över stafettpinnen och arrangerar Lärarlärdom 2021 i augusti.  I väntan på att mötas där välkomnar vi löpande bidrag till JoTL .

  Patricia Staaf, Anne-Charlotte Ek och Gunilla Assarsson