Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Angående tidigare publicerat material (eller material som lämnats till annan tidskrift för eventuell publicering): JoTL tillåter publicering av tidigare publicerat material i de fall tidskriften där det tidigare var publicerat medger detta. Det är du som författare som ansvarar för att så är fallet.
  • Bidrag ska lämnas som word-filer (.doc eller .docx). Här finns en wordmall som har de format för rubriker och brödtext mm som bidragen ska följa.
    Ifall ditt bidrag efter granskning godkänns för publicering så kommer du någon gång i processen att behöva placera din text i denna wordmall. Du kan såklart också använda den redan innan du skickar in ditt bidrag.
  • Referenser följer APA 7 (se https://kib.ki.se/en/write-cite/writing-references-apa-vancouver/reference-guides/reference-guide-apa-7)

Riktlinjer för författare

Bidragstyper

Bidrag kan vara något av nedanstående. Observera att vi gärna ser att man lämnar in bidrag i andra former än skriven text (t. ex. med visuellt fokus eller inslag), där det är lämpligt.

Artiklar (5000 ord eller färre inklusive abstract)
Bidragen kan utgöras av artiklar, metodologiskt eller teoretiskt/konceptuellt inriktade artiklar, eller litteraturöversikter (reviews). Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. 
Granskas av redaktionen. 

Reflektion (5000 ord eller färre inklusive abstract)
Kritik, analys och frågeställningar utifrån erfarenheter av att bedriva, leda eller studera pedagogisk verksamhet inom högskolan. Utgångspunkter samt beskrivningar av tillstånd och skeenden bör vara väl underbyggda. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska.
Granskas av redaktionen.

Konferensbidrag (Abstraktform eller liknande. Omfattning enligt instruktioner för aktuell konferens)
Bidragen utgöras av accepterade konferensbidrag vid konferens som anordnats inom Malmö universitet. Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. Granskas av tidskriftens redaktion samt vetenskapligt ansvariga för aktuell konferens.

Tidskriftens redaktion avgör om inlämnat bidrag är relevant mot bakgrund av tidskriftens syfte och inriktning. Tidskriften tillåter återpublicering av texter.

Ledare

Ord från redaktionen.

Artiklar

(5000 ord eller färre inklusive abstract)
Bidragen kan utgöras av artiklar, metodologiskt eller teoretiskt/konceptuellt inriktade artiklar, eller litteraturöversikter (reviews). Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. 
Granskas av redaktionen.

Reflektion

5000 ord eller färre inklusive abstract.
Kritik, analys och frågeställningar utifrån erfarenheter av att bedriva, leda eller studera pedagogisk verksamhet inom högskolan. Utgångspunkter samt beskrivningar av tillstånd och skeenden bör vara väl underbyggda. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska.Granskas av redaktionen.

Goda exempel

2000 ord eller färre inklusive abstract 
Beskrivning och förklaring av framgångsrika tillvägagångssätt i och runt undervisningen. Bidragen bör innehålla någon form av utvärdering och gärna vara gångbara även utanför författarens egna sammanhang och ämne. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. Granskas av redaktionen.

Konferensbidrag

Abstraktform eller liknande. Omfattning enligt instruktioner för aktuell konferens.
Bidragen utgöras av accepterade konferensbidrag vid konferens som anordnats inom Malmö universitet. Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. Granskas av tidskriftens redaktion samt vetenskapligt ansvariga för aktuell konferens.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.