Vi ger inte det som studenterna behöver

– om undervisningen som omger det vetenskapliga skrivandet

  • Bo Norlund Centrum för akademiskt lärarskap

Abstract

Undervisningen om den akademiska texten är sedan länge ett uppmärksammat problem. Det akademiska skrivandet och bristerna i de studerandes skriftspråkskompetens utgör ett hinder för många i studierna och det är vårt uppdrag som lärare att hjälp dem med problemet. Syftet med denna artikel är dels att beskrivna den skriftspråkskompetens som vi lärare verkar förvänta oss av studerande, dels hur undervisningen som bedrivs för att stödja studerande i deras skrivande ser ut. Målet är att lyfta ett problem som jag anser att vi lärare vid universitet och högskolor är väl medvetna om, men verkar blunda för. I artikeln hävdar jag att vi inom den högre utbildningen inte tar problemet med studerandes skrivande på allvar. Bevis på detta får vi, termin efter termin, i det att studerande signalerar att de inte har och blir hjälpta till de kunskaper som motsvarar kraven som ställs.

Publicerad
2020-05-29
Sektion
Artiklar