Pedagogiska insikter sprids via film

  • Lotta Solding

Abstract

För att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete utlyser Beredningen för utbildning varje år projektmedel, max 100 000 kronor vardera till en handfull projekt. Efter avslutat arbete ska satsningarna dels redovisas i rapportformat och dels redovisas muntligt; en presentation som numera filmas för att fler på universitetet ska kunna ta del av resultaten.

Publicerad
2020-03-09
Sektion
Visuella bidrag