Från mål till röd tråd

Om integrering av lärandemålen i studenternas inlärning

  • Ulrika Kolben Waaranperä Globala politiska studier

Abstract

Lärandemålen är centrala för hur kurser utformas, planeras, genomförs och bedöms. Ändå är min erfarenhet att jag sällan lyckas integrera lärandemålen i undervisningen på ett konkret sätt under kursens gång. I artikeln diskuterar jag hur lärandemålen kan arbetas in i lärande- och undervisningsformerna, och därmed bli en del av undervisningens och lärandeprocessens röda tråd. Jag presenterar tre möjliga arbetsformer för att förstärka studenternas reflektion kring lärandemålen. Ett av dessa exempel – det modifierade minut-pappret – har jag använt mig av i praktiken. Även om mitt försök att omvandla lärandemålen från döda formuleringar i ett kursdokument till att bli mer av lärandeprocessens röda tråd var både begränsat och utfört utan någon större systematik, är min slutsats att detta bidrog till en mer öppen akademisk miljö. Detta är möjligen ett steg i riktning mot den sociala kontextualieringsprocessen, genom vilken studenten införlivar den syn på vetenskapligt utforskande av världen som akademisk utbildning ytterst ska uppmuntra. Men för att nå hela vägen är arbetsformerna under en enskild kurs långt ifrån tillräckliga.

Publicerad
2020-05-28
Sektion
Artiklar