Teaching and Learning via Technology: Part Two

Digital Feedback in Academic Writing Courses Can Be Personal and Effective

  • Adam Gray Malmö University

Abstract

Skriftlig formativ feedback inom de flesta universitetskurser har visat sig vara begränsad i dess omfattning och innehåll, med tiden en begränsad resurs, vilket resulterar i att skriftlig feedback ofta är oklar, vag och förvirrande. Återkoppling med hjälp av skärminspelningsvideor kan dock vara mer effektiv än skriftlig feedback, särskilt för formativa utvärderingar, vilket skapar fördelaktig synergi mellan inlärningsaktiviteter och inlärningsresultat. Trots bevis är samförståndet hos många lärare att skriftlig feedback är snabbare än video-feedback, så skärminspelningsvideor används sällan.

Denna uppsats gör två punkter: skärminspelningsvideor förbättrar återkopplingskvaliteten och att använda feedback via skärminspelningsvideor istället för skriftlig feedback är en överlägsen metod för formativ utvärdering, vilket sparar tid och hjälper eleverna att nå lärandemål; Dessutom kan filmföreläsningar med inbäddade powerpoints, som gör dem tillgängliga för studenter, vara viktigt för formativ feedback. Dessa tidsbesparande metoder har tillämpats på två kurser vid Malmö universitet, dvs. ”Basic English Grammar Skills for University” och “Basic English Writing and Presenting Skills for University”.

Publicerad
2020-12-15