Towards Group Development Stages in Software Engineering Courses Projectwork

  • Davide Fucci Blekinge Institute of Technology
  • Ehsan Zabardast

Abstract

Wheelan et al. etablerade att en grupp of individer som samarbetar mot ett gemensamt mål går igenom fyra olika faser. Dessa är Beroende & Inkludering, Kontra-beroende & stridigheter, Förtroende & Struktur, och Arbete & Produktivitet. Denna utveckling inkluderar både grupp struktur (dvs, vilka individer som tar ansvar) och personliga processer. Grupp projekt, som sträcker sig över flera veckor, är vanliga i applicerade discipliner så som Software Engineering (SE). Denna studie är första steget mot att validera om dessa fyra stadier av grupputveckling sker hos SE studenter som arbetar tillsammans i grupper under ett termins-långt mjukvaruutvecklingsprojekt. Ytterligare faktorer av intresse som vi fokuserar på är studenternas olika bakgrund och den nya arbetsmiljö som de tvingats anpassa sig till på grund av COVID-19 pandemin. Vi utför en longitudinell undersökning med 11 studenter som deltar i grupparbete på Master-nivå i en kurs inom SE på Blekinge Tekniska Högskola, Sverige. Vi använder en simplifierad version av en Likert-skala enkät som ursprungligen föreslagits av Wheelan et al. såväl som öppna enkätfrågor för att samla data. Den primära analysen av enkätdatat visar att studenterna inte går igenom de fyra stadierna när de arbetar tillsammans i ett SE projekt. Däremot observeras att de senare stadierna är mer prominenta än de övriga stadierna. Dessa resultat kan ha påverkas av sociala aspekterna samt nuvarande, abnorma, arbetsförhållanden.

Publicerad
2020-12-15