Digitaliseringspotential av programmeringskurser inom den högre utbildningen

  • Fabian Lorig Malmö universitet
Nyckelord: Programmering, Distansundervisning, Java

Abstract

För studenter inom IT-relaterade ämnen är programmering en grundläggande kunskap som borde utvecklas tidigt i deras utbildning. Det innebär inte bara lärandet av syntax och semantik av ett visst programmeringsspråk, men också att utveckla förmågan att kunna kombinera olika enskilda instruktioner till en algoritm eller ett dataprogram som kan lösa ett visst problem. Hittills genomfördes många programmeringskurser inom högre utbildning som campuskurser och skiftet till distansundervisning medförde behovet att identifiera nya lämpliga undervisningsformer.

Syftet med den här artikeln är att analysera befintliga online-lärandemiljöer för att identifiera innovativa verktyg samt didaktiska angreppssätt som kan användas i distansundervisning av programmering inom högre utbildning. I artikeln presenteras det en diskussion av deras lämplighet för digitalisering av olika moment i programmeringskurser, ur både studentens och lärarens perspektiv, men också hur den konstruktiva länkningen med aktuella kursmål kan uppnås eller styrkas. Digitaliseringspotentialen visas genom exemplet av kursen DA343A (”Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation”) på Malmö universitet, som riktar sig till studenter i kandidatprogrammet i datavetenskap med inriktning systemutveckling och högskoleingenjörsutbildningen i datateknik.

Publicerad
2020-12-15