Building a new curriculum for hospitality management programmes with collegial seminars

  • Mats Carlbäck Örebro Universitet
  • Åse Nygren

Abstract

Syftet med studien är öka förståelsen för vilka kritiska aspekter som bör ingå i en utbildningsplan inom hospitality management. Behovet av en ny utbildningsplan debatteras allt mer, inte minst med anledning av att nya behov uttrycks från branschen; en bransch som för närvarande står inför en rad utmaningar, framför allt när det gäller att attrahera, engagera och behålla sin personal. Resultaten från studien visar att kopplingen mellan praktiska och mer teoretiska delar kan öka studenternas anställningsbarhet genom att bättre uppfylla kraven från hospitalitybranschen.

Ledande näringslivsföreträdare har deltagit i seminarier (fokusgrupper) för att kunna identifiera de viktigaste hörnstenarna i en ny utbildningsplan för svenska hospitality management. Resultaten kan med fördel användas för att dra upp en färdplan för svenska lärosäten och som mall för utvecklingen av nya och bättre anpassade kursplaner för högre utbildning inom hospitality management. 

Publicerad
2020-12-15