Mot en ”relationell” handledningsprocess? en kort reflektion över akademisk uppsatshandledning

Main Article Content

Mathilda Rosengren

Abstract

Hur ser den ideala handledningsprocessen och handledaren av akademiska uppsatser ut? I denna korta text reflekterar jag över hur detta kan (och kanske bör) te sig i praktiken. Utifrån vetenskaplig litteratur, anekdoter från akademin och mina egna erfarenheter, föreslår jag ett anammande av ett reflexivt, relationellt förfaringssätt som har både process och produkt i åtanke. Här blir handledningen inte bara ett sätt att få studenter att uppnå de stipulerade kursläromålen utan också en viktig del av introduktionen till den akademiska sfären i stort.

Article Details

Sektion
Reflektion