Journal of Teaching and Learning in Higher Education (JoTL) har som syfte att sprida och stödja framväxt och utveckling av kunskap om lärande och undervisning vid Malmö universitet. Tidskriften är en e-tidskrift som granskas redaktionellt och är tillgänglig enligt open access-principen.

Vol 5 Nr 1 (2024)

Välkomna till årets första nummer av Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift JoTL.

Numret innehåller både bidrag från konferensen Lärarlärdom 2023 samt nya inskickade bidrag.

Lärarlärdom är en årligen återkommande högskolepedagogisk konferens i som samarrangeras mellan Malmö universitet, Blekinge Tekniska högskola och högskolan Kristianstad med syftet att skapa ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet.

De olika bidragen i numret spänner över flera områden vilka tillsammans skapar en god bild av ämnet högskolepedagogik och den utveckling och forskning som pågår och behövs.

Titlarna talar mycket i sig själva:
"Virtual reality in online instruction: a pilot study on learning experiences";
"Varför gör jag på detta vis? En reflektion av resan i utvecklandet av högskolepedagogisk kompetens";
"The problem of authority in the supervision process"; 
"Embodiment and aesthetics in teaching and examinations";  
"Deriving learning outcomes for an applied health technology course for PhD students";
"Kursvärderingsmodell för ökat studentinflytande och systematiskt kursutvecklingsarbete".

Alltså, åter ett nummer att få smälta, dra nytta av och att ha glädje av i ditt framtida arbete och dina framtida studier.

/Petri Gudmundsson
Huvudredaktör JoTL

PS
Med detta nummer tackar jag för min tid som huvudredaktör och lämnar med varm hand över till Fredrik Portin som jag är övertygad om kommer att leda tidskriften vidare in i en ännu ljusare högskolepedagogisk framtid. DS

Publicerad: 2024-03-19

Visa alla nummer