Det egna lärandet

Reflektioner kring pedagogiska erfarenheter som universitetslärare

  • Åsa Alftberg Malmö universitet

Abstract

Denna text innehåller tre exempel på pedagogiskt utvecklingsarbete som jag som universitetslärare har erfarenhet av. Exemplen rör konstruktiv länkning, samverkan och co-teaching samt forskningsanknytning och en god lärandemiljö. Dessa exempel diskuteras utifrån pedagogiska resonemang och värderas kritiskt – vad har jag lärt mig i relation till läraruppdraget?

Publicerad
2020-03-05
Sektion
Reflektion