Hur kan man lära ut akademiskt skrivande?

En litteraturöversikt och reflektion över undervisningspraktiker

  • Robert Hrelja Malmö universitet
Nyckelord: Processskrivande, akademiskt skrivande, undervisningspraktik

Abstract

Syftet med denna text är att diskutera former och förutsättningar för studenter att lära sig akademiskt skrivande. Resultaten bygger på en litt-eraturöversikt. Litteraturen analyseras utifrån följande frågor: vilka lärandeteorier kring akademiskt skrivande utgår litteraturen från? Vilka förslag om hur man ska lära ut akademiskt skrivande ges? Resultaten visar att litteraturen ofta utgår från premissen att skrivande är en process, och litteraturen ger framförallt råd om hur man kan lära ut ”processuell kunskap”. Det innebär att litteraturen rekommenderar lärare att skapa lärsituationer där studenter lär sig skrivprocessens olika steg genom att skriva text och reflektera över textens i dialog med läraren eller studentkollegor.

Publicerad
2021-03-01
Sektion
Reflektion