Online Media Platforms' influence on student perception of Blended Learning

  • Anna Eriksson Blekinge Tekniska Högskola
  • Emil Alégroth Blekinge Tekniska Högskola
  • Åse Nygren Blekinge Tekniska Högskola
Nyckelord: Blended Learning, Higher Education, Survey, Longitudinal study

Abstract

 

Abstract: Blended learning, definierat som kombinationen av multipla läroformer i en gemensam utbildningskontext, har kallats "den nya normen" inom högre utbildning. I modern blended learning så innebär "blending" ofta en blandning av traditionell utbildning i klassrum kombinerat med digital undervisning för att möjliggöra distansundervisning. Parallellt med detta skifte inom undervisningen så har sociala normer kring hur vi tar till oss information för självständigt lärande och avslappning ändrats mot användningen av mer internetbaserade plattformar så som YouTube och streamad video.

Forskningsproblem: I denna studie undersöker vi om detta skifte i sociala normer har en koppling till studenters syn på blended learning i sub-fältet mjukvarutestning inom Software Engineering.

Metodik: Studien genomfördes med studenter på mastersnivå i en kurs inom mjukvarutestning (Software Testing, PA2552) under våren 2020 på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Data samlades in genom en online enkät bestående av 78 frågor som besvarades av 19 studenter.

Resultat: Resultaten visar att tidigare studenterfarenhet med blended learning, motivation till lärande och användning av online plattformar för självständigt lärande och avslappning har varierande påverkan på studenternas upplevelser och syn på värdet av blended learning. Detta resultat ger värdefulle insikter för beslutsfattande om blended learning, speciellt för studentgrupper med mer konservativ syn till digitalt lärande, vilket kan begränsa användandet av internetbaserade teknologi på grund av kulturella skäl.

Publicerad
2020-12-15