Pedagogiskt klimat präglat av studentaktivitet, nyfikenhet och lust att lära

  • Ingela Furenbäck Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, avdelning för arbetsliv
  • Helena Axelsson
  • Anna Åhlander
  • Sören Augustinsson
Nyckelord: studentaktivitet, motivation, kollektivt lärande

Abstract

Abstrakt

Hur kan pedagogiskt klimat präglas av studentaktivitet, nyfikenhet och lust att lära? Detta tillsammans med vilka faktorer som motiverar studenter att studera en viss kurs är övergripande frågeställningar i vårt pågående utvecklingsarbete. Vi funderar kring hur undervisningen på bästa sätt ska fokusera på studentens egen vilja att studera och lägga tid på studierna. En pedagogisk modell har arbetats fram för att kunna uppnå bästa resultat kring detta.

Publicerad
2020-12-17