BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATION: AN APPROACH, A MODEL, AND TWO THEORETICAL FRAMEWORKS

Main Article Content

Simone Becher Araujo Moraes

Abstract

BLANDAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING: ETT FÖRSIKTIGHET, EN MODELL OCH TVÅ RAMAR


Under de senaste 2 åren har högre utbildningsinstitutioner runt om i världen tvingats göra övergången till online och nu utvärdera och räkna om misstag, framgångar och möjligheter att fortsätta eller anpassa undervisningen till Blended Learning-metodik, eftersom man inte längre går tillbaka till det som var förr. verkar vara en gångbar väg. Denna uppsats, genom en litteraturöversikt, är ett första tillvägagångssätt inom konceptet och ramarna som gör Blended Learning till en möjlighet och en stark allierad för att främja meningsfull undervisning och lärande i högre utbildning. Därefter planeras det att genomföra en systematisk bibliografisk analys för att gå ett steg längre och identifiera de viktigaste utmaningarna och möjligheterna som Blended Learning tillför Teaching and Learning in Higher Education i (post) pandemi sammanhang.

Article Details

Sektion
Konferensbidrag
Författarbiografi

Simone Becher Araujo Moraes, Malmö Universitet

  • PhD in Education (2018); Master’s in Education (2014); Specialization in ICT in Education and Undergrad. in Philosophy teaching.
  • Experience in teacher training, research in higher education (in the area of ICT in education) and creation of instructional materials for online learning. Humanities teacher in vocational courses and high school.
  • Currently studying a Masters in Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University.
  •  Originally from Brazil and based in Malmö since 2020.

Website

Linkedin