Välkomna till detta temanummer av Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift JoTL som ägnas bidrag till konferensen Lärarlärdom 2022.

Lärarlärdom är en årligen återkommande högskolepedagogisk konferens i som samarrangeras mellan Malmö universitet, Blekinge Tekniska högskola och högskolan Kristianstad med syftet att skapa ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet,

2022 stod BTH värd för konferensen och det övergripande temat var Aktivt akademiskt lärarskap för pedagogisk utveckling. Ett aktivt akademiskt lärarskap handlar om den praktiska utövandet av akademisk undervisning och dess koppling till aktivt studentdeltagande och kollegialitet. Ett aktivt akademiskt lärarskap innefattar det kritiska och systematiska förhållningssättet som utmärker det akademiska lärarskapet men lägger mer fokus på lärarens interaktion med elever och kollegor. Nära kopplat till aktivt studentdeltagande innefattar ett aktivt akademisk lärarskap planering, engagemang och entusiasm, aktiverande undervisningsmetoder samt samskapande och partnerskap för att förbättra undervisningens kvalitet.

Till konferensen accepterades dels bidrag på detta tema, dels mer generella högskolepedagogiska bidrag för att visa den bredd och det engagemang som finns för högskolepedagogisk utveckling vid våra lärosäten.  Totalt presenterade 14 bidrag och fyra av dem har vi glädjen att presentera i detta nummer av JoTL. Vi hoppas att läsningen inspirerar till fortsatt pedagogisk utveckling och samtidigt lust att delta i den kommande konferensen 16 augusti 2023. Då har Malmö universitet tagit över stafettpinnen och har glädjen att stå värd för årets Lärarlärdom, på temat Akademisk integritet. Även efter årets konferens hoppas vi kunna sprida bidragen genom publicering i JoTL.

/Patricia Staaf

Publicerad: 2023-04-28