KÖRSIMULATOR SOM PEDAGOGISKT VERKTYG I POLISUTBILDNING

Main Article Content

Joakim Ingrell
Caroline Mellgren

Abstract


Trafiken är den farligaste miljön för poliser att arbeta i, sett både till antal som förlorar sina liv i tjänsten och skador på både personer och fordon. Därför är förarutbildning en viktig del av polisutbildningen på grundnivå och fortbildningsnivå. Sådan utbildning är dock resurskrävande och vissa förmågor är därför svåra att öva på. För att skapa en effektiv, trygg och säker utbildningsmiljö testades körsimulatorer som del av förarutbildningen vid Polisprogrammet vid Malmö universitet. 83 studenter som genomgick termin två och sedan termin tre deltog i en studie där grupper som fick olika typer av undervisning och sedan samma examination jämfördes för momenten lågfartsmanövrering och landsvägskörning. Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader i hur studenterna presterar på praktisk examination beroende på om de tränat i simulator, både simulator och i polisbil eller endast i polisbil. Implikationer av resultaten och framtida forskning diskuteras.


Article Details

Sektion
Konferensbidrag