Välkomna till nästa nummer av Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift JoTL.

Numret är det andra för året och har varit öppet för bidrag utan koppling till något tema. Detta till trots så syns en tydlig koppling till forskningshandledning, vilket grundar sig i att en grupp kursdeltagare uppmärksammat möjligheten att de kunde skicka sina examinationsuppgifter som bidrag till JoTL genom en mindre anpassning till tidskriftens riktlinjer.

Detta innebär alltså att numrets bidrag tar sig an handledning på forskarnivå och belyser utmaningar med koppling till detta på olika sätt och bidrar med nya synsätt och analyser kopplat till befintlig forskning och erfarenhet med tillhörande argumentation.

Genom att ta del av detta nummer kommer du att få smälta och dra nytta av detta smörgåsbord av tester, vilka vi tror du kommer att ha glädje av i ditt framtida arbete och studier.

/Petri Gudmundsson
Huvudredaktör JoTL

Publicerad: 2023-06-20